Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Križevaca uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Gradskog vijeća Grada Križevaca i to:

  • konstituiranje Gradskog vijeća
  • izbor predsjednika i potpredsjednika
  • prava i dužnosti vijećnika
  • prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika
  • sastav i način rada radnih tijela
  • odnos Gradskog vijeća i gradonačelnika
  • postupak donošenje akata
  • poslovni red sjednica
  • javnost rada
  • druga pitanja od važnosti za rad Gradskog vijeća
Na vrh