Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

I ja odvajam!

Osnovni cilj projekta je izgraditi razinu svijesti građana da racionalno postupaju s otpadom. To će se postići ostvarenjem četiri specifična cilja: sprečavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.
Saznajte više

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Male Sesvete – Velike Sesvete

Ciljevi projekta su međusobno povezivanje kako naselja Male Sesvete i Velike Sesvete, tako i povezivanje naselja s gospodarskom zonom Gornji Čret, odnosno povezivanje ruralnih područja s urbanim središtem.
Saznajte više

Energetska obnova Dječjeg vrtića Križevci

Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradi Dječjeg vrtića Križevci. Projekt obuhvaća obnovu vanjske ovojnice zgrade u sklopu čega će se obnoviti fasada, toplinska izolacija stropova i zidova prema tavanu, izolacija i obnova ravnog krova te zamjena energetski neučinkovite vanjske stolarije ugradnjom nove ALU i PVC stolarije.
Saznajte više

HealingPlaces

HealingPlaces namjerava pružiti podršku u održivom razvoju toplica istovremeno štiteći jedinstvene prirodne resurse na kojima se temelje.
Saznajte više
Na vrh