I ja odvajam!

Osnovni cilj projekta je izgraditi razinu svijesti građana da racionalno postupaju s otpadom. To će se postići ostvarenjem četiri specifična cilja: sprečavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.
Saznajte više

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Male Sesvete – Velike Sesvete

Ciljevi projekta su međusobno povezivanje kako naselja Male Sesvete i Velike Sesvete, tako i povezivanje naselja s gospodarskom zonom Gornji Čret, odnosno povezivanje ruralnih područja s urbanim središtem.
Saznajte više
Na vrh