Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Križevaca koji svojim radom osigurava utjecaj mladih na donošenje odluka za razrješavanje njihovih problema i bolji položaj u lokalnoj sredini.

Na vrh