Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine”, broj: 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) uređuje zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Grad Križevci dostavio je Agenciji za zaštitu osobnih podataka evidencije slijedećih zbirki osobnih podataka:
Kadrovska evidencija zaposlenika grada križevaca
Kadrovska evidencija – drugi dohodak
Osobni podatci učenika i studenata kojima su dodijeljene učeničke i studentske potpore
Zbirka osobnih podataka zakupaca poljoprivrednog zemljišta
Zbirka video evidencije gradske uprave
Zbirka elektronske evidencije ulazaka i izlazaka iz gradske uprave
Zbirka fotografija službene stranice Grada Križevaca
Zbirka osobnih podataka službenika i namještenika
Zbirka osobnih podataka obveznika komunalne naknade
Zbirka osobnih podataka obveznika komunalnog doprinosa
Zbirka osobnih podataka obveznika poreza na tvrtku
Zbirka osobnih podataka obveznika poreza na kuće za odmor
Zbirka osobnih podataka obveznika poreza na korištenje javnih površina
Zbirka osobnih podataka vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća
Zbirka osobnih podataka najmoprimaca stanova u vlasništvu Grada
Zbirka osobnih podataka zakupaca poslovnog prostora
Zbirka osobnih podataka osoba u programu socijalne potpore
Temeljem članka 18.a stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka, Grad Križevci je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka te .
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Dragutin Andrić
Viši referent za poslove gradonačelnika, Stručna služba Grada Križevaca
tel: 048/628-961
adresa: Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečko 12
48260 Križevci
Na vrh