Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Grad Križevci, kao javni naručitelj, provodi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16 i 114/22).

U roku od 60 dana od donošenja proračuna, donosi se Plan nabave, koji se objavljuje na internetskim stranicama Grada.

U Planu nabave se popisuju predmeti nabave koji se planiraju u proračunskoj godini i to predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 26.540,00 EUR bez PDV-a za robu i usluge, odnosno jednaka ili veća od 66.360,00 EUR bez PDV-a za radove – za što je obvezno provoditi Zakon o javnoj nabavi i predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 2.650,00 EUR – što se provodi sukladno internom aktu.

Postupke javne nabave provode predstavnici naručitelja (stručno povjerenstvo za javnu nabavu) – najčešće neparan broj, koje imenuje gradonačelnik prilikom donošenja odluke o početku postupka. Jedan predstavnik naručitelja obavezno posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

Velika pažnja je posvećena sprječavanju sukoba interesa. Svi predstavnici naručitelja, kao i čelnik tijela naručitelja, potpisuju izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa.

Na internet stranici Grada redovito se objavljuju sve dokumentacije o nabavi, te se redovito ažurira Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma.

Prema Zakonu o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16 i 114/22) i Uredbi o objavama javne nabave (“Narodne novine”, br. 10/2012), javni naručitelj je obvezan u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske,objavljivati sve nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 26.540,00 EUR za robu i usluge, odnosno jednake ili veće od 66.360,00 EUR za radove, što uključuje i neograničeno, besplatno stavljanje na raspolaganje cjelovite dokumentacije o nabavi i ostale dodatne dokumentacije koja se odnosi na postupak javne nabave.

Odluku Gradskog vijeća Grada Križevaca o provedbi postupka jednostavne nabave možete preuzeti OVDJE .

Plan javne nabave Grada Križevaca možete pretraživati na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH OVDJE.

Registar ugovora i okvirnih sporazuma Grada Križevaca možete pretraživati na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH OVDJE.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu možete preuzeti OVDJE.

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16 i 114/22) Grad Križevci, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

– DANIJEL  d.o.o., V. Köröskenya 15, Križevci

– OPG Vlatka Rajn, Dragutina Renarića 44, Križevci

a u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju.

Više

Na vrh