Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Grad Križevci, kao javni naručitelj, provodi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16 i 114/22).

U roku od 30 dana od donošenja proračuna, donosi se Plan nabave, koji se objavljuje na internetskim stranicama Grada.

U Planu nabave se popisuju predmeti nabave koji se planiraju u proračunskoj godini i to predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 26.540,00 EUR bez PDV-a za robu i usluge, odnosno jednaka ili veća od 66.360,00 EUR bez PDV-a za radove – za što je obvezno provoditi Zakon o javnoj nabavi i predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 2.650,00 EUR – što se provodi sukladno internom aktu.

Postupke javne nabave provode predstavnici naručitelja (stručno povjerenstvo za javnu nabavu) – najčešće neparan broj, koje imenuje gradonačelnik prilikom donošenja odluke o početku postupka. Jedan predstavnik naručitelja obavezno posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

Velika pažnja je posvećena sprječavanju sukoba interesa. Svi predstavnici naručitelja, kao i čelnik tijela naručitelja, potpisuju izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa.

Na internet stranici Grada redovito se objavljuju sve dokumentacije o nabavi, te se redovito ažurira Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma.

Prema Zakonu o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16 i 114/22) i Uredbi o objavama javne nabave (“Narodne novine”, br. 10/2012), javni naručitelj je obvezan u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske,objavljivati sve nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 26.540,00 EUR za robu i usluge, odnosno jednake ili veće od 66.360,00 EUR za radove, što uključuje i neograničeno, besplatno stavljanje na raspolaganje cjelovite dokumentacije o nabavi i ostale dodatne dokumentacije koja se odnosi na postupak javne nabave.

Odluku Gradskog vijeća Grada Križevaca o provedbi postupka jednostavne nabave možete preuzeti OVDJE .

Plan javne nabave Grada Križevaca možete pretraživati na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, za razdoblje do 31.12.2023. OVDJE a za razdoblje od 01.01.2024. OVDJE.

Registar ugovora i okvirnih sporazuma Grada Križevaca možete pretraživati na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, za razdoblje do 31.12.2023. OVDJE a za razdoblje od 01.01.2024. OVDJE.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu možete preuzeti OVDJE.

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16 i 114/22) Grad Križevci, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

– OPG Vlatka Rajn, Dragutina Renarića 44, Križevci

a u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju.

Više

Na vrh