Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15 i 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Navedeno pravo obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kojima raspolaže i bez posebnog zahtjeva.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Upitnik za samoprocjenu tijela javne vlasti


Službenica za informiranje

Dijana Marković, mag. comm.

  • I. Z. Dijankovečkog 12, 48260 Križevci
  • tel.: 048/628-932
  • fax: 048/681-207
  • e-mail: info@krizevci.hr

Zamjenica službenice za informiranje

Melita Horvat


Osoba zadužena za nepravilnosti

Sandra Vuketić, dipl. iur.

Osoba zadužena za nepravilnosti – odluka


Privitci

Na vrh