Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Križevci 2030. godine su energetski neovisan grad novih generacija odgajanih u duhu života u skladu s prirodom, brige za okoliš i održivog gospodarenja prirodnim resursima, obrazovanih da svojim znanjem i vještinama stvaraju nove vrijednosti lokalnog gospodarstva, poštuju i čuvaju bogatu križevačku kulturno-povijesnu baštinu i vode brigu o ranjivim skupinama društva.

Kako bi se ostvarila navedena vizija, zadano je pet strateških ciljeva koji će se nastojati ostvariti kroz naredno razdoblje:

  1. Postizanje energetske neovisnosti i održivo gospodarenje prirodnim resursima
  2. Povećanje konkurentnosti ljudskih resursa kroz ulaganja u učenje, znanost i inovacije
  3. Razvoj lokalnog gospodarstva na principima održivosti i stvaranja novih vrijednosti
  4. Podizanje kvalitete i standarda infrastrukture i javnih usluga
  5. Razvoj lokalne zajednice na načelima društvene kohezije

Plan razvoja grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Na vrh