Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti osnovana su Statutom Grada Križevaca, a utvrđena su Odlukom o područjima mjesnih odbora i gradskih četvrti na 50. sjednici Gradskoga vijeća Grada Križevaca 19. studenog 2001. godine.

Na području Grada Križevaca osnovano je 29 mjesnih odbora i 3 gradske četvrti.

Mjesni odbori obuhvaćaju područja naselja i to:

1. Mjesni odbor Apatovec, obuhvaća naselje Apatovec,
2. Mjesni odbor Bojnikovec,obuhvaća naselje Bojnikovec,
3. Mjesniodbor Brckovčina, obuhvaća naselja: Donja Brckovčina i Gornja Brckovčina,
4. Mjesni odbor Bukovje Križevačko, obuhvaća naselje Bukovje Križevačko,
5. Mjesni odbor Carevdar, obuhvaća naselja: Carevdar, Mali Carevdar, Kostadinovac, Novi Bošnjani i Stari Bošnjani,
6. Mjesni odbor Cubinec, obuhvaća naselje Cubinec,
7. Mjesni odbor Dijankovec, obuhvaća naselje Dijankovec,
8. Mjesni odbor Srednji Dubovec, obuhvaća naselja: Srednji Dubovec, Donji Dubovec, Gornji Dubovec, Kućari i Beketinec
9. Mjesni odbor Đurđic, obuhvaća naselje: Đurđić, Novi Đurđic i Lemeš Križevački,
10. Mjesni odbor Erdovec, obuhvaća naselje Erdovec,
11. Mjesni odbor Glogovnica, obuhvaća naselja: Gornja Glogovnica, Donja Glogovnica, Marinovec i Jarčani,
12. Mjesni odbor Gračina, obuhvaća naselje Gračina,
13. Mjesni odbor Ivanec Križevački, obuhvaća naselje Ivanec Križevački,
14. Mjesni odbor Kloštar Vojakovački, obuhvaća naselje Kloštar Vojakovački,
15. Mjesni odbor Majurec, obuhvaća naselje Majurec,
16. Mjesni odbor Novaki Ravenski, obuhvaća naselje Novaki Ravenski,
17. Mjesni odbor Osijek Vojakovački, obuhvaća naselje Osijek Vojakovački,
18. Mjesni odbor Pavlovec Ravenski, obuhvaća naselja: Pavlovec Ravenski i Doljanec,
19. Mjesni odbor Poljana Križevačka, obuhvaća naselje Poljana Križevačka,
20. Mjesni odbor Podgajec, obuhvaća naselje Podgajec,
21. Mjesni odbor Sveta Helena, obuhvaća naselje Sveta Helena,
22. Mjesni odbor Prikraj Križevački, obuhvaća naselje Prikraj Križevački i Sveti Martin,
23. Mjesni odbor Špiranec, obuhvaća naselje Špiranec, Kunđevec i Stara Ves Ravenska,
24. Mjesni odbor Većeslavec, obuhvaća naselja: Većeslavec, Povelić i Ruševac,
25. Mjesni odbor Veliki Potočec, obuhvaća naselje Veliki Potočec,
26. Mjesni odbor Veliki Raven, obuhvaća naselja: Veliki Raven, Mali Raven i Lemeš,
27. Mjesni odbor Velike Sesvete, obuhvaća naselja: Velike Sesvete i Male Sesvete,
28. Mjesni odbor Vojakovac, obuhvaća naselja: Vojakovac, Čabraji, Vujići Vojakovački, Mičijevac i Pobrđani Vojakovački,
29. Mjesni odbor Žibrinovec, obuhvaća naselje Žibrinovec.

mjesni_odbori

Gradske četvrti obuhvaćaju sljedeće ulice i naselja:

1. Gradska četvrt Centar: Bogovićeva ulica, Crni put, Donje Križevčine, Frankopanska ulica, Gornje Križevčine, Istarska ulica, Koprivnička ulica – sjeverni dio, Koruška – sjeverni dio, Kramarovec, Križevčine, Obrtnička ulica, Paška ulica, Pesek, Potočka ulica – južni dio, Prigorska ulica, Pušća – južni dio, Radnički dol, Ratarna, Svetokriška Ulica, Šebri, Šetalište Dragutina Novaka, Trg Antuna Nemčića, Trg bana Lackovića, Trg Ivana Mažuranića, Trg Josipa Jurja Strossmayera, Trg Milutina Mayera, Trg Silvija Strahimira Kranjčevića, Trg sv. Florijana – sjeverni dio, Ulica Alberta Štrige, Ulica Ante Starčevića, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Augusta Šenoe, Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica branitelja Hrvatske, Ulica Drage Grdenića, Ulica Dragutina Renarića, Ulica Glogovničke bune, Ulica Gustava Bohutynskog, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog, Ulica Josipa Buturca, Ulica Karla Hauslera, Ulica kralja Petra Krešimira, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Krunoslava Heruca, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Ljudevita Vukotinovića, Ulica Marijana Detonija, Ulica Milutina Cihlara Nehajeva, Ulica Mislava Demerca, Ulica Mojsija Baltića, Ulica Petra Preradovića, Ulica Petra Zrinskog – sjeverni dio, Ulica Slavka Kolara, Ulica Stanka Miholića, Ulica Tadije Smičiklasa – južni dio, Ulica Tina Ujevića, Ulica Tome Sermagea, Vrbovečka ulica – sjeverni dio, Zagrebačka ulica – sjeverni dio.

2. Gradska četvrt Donji grad: Bjelovarska ulica, Cvjetna ulica, Desetine, Donji Cubinec, Gospodarska ulica, Karane, Koprivnička ulica – južni dio, Koruška – južni dio, Trg sv. Florijana – južni dio, Ulica Andrije Lenarčića, Ulica Brace Hanžeka, Ulica dr. Ferde Kerna, Ulica Dragutina Lambla, Ulica Frana Galovića, Ulica Frana Gundruma, Ulica Franje Tuđmana, Ulica Gustava Neuberga, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Kalničke punte, Ulica kralja Tomislava, Ulica Ljudevita Modeca, Ulica Marcela Kiepacha, Ulica Matije Gupca, Ulica Nikole Tesle, Ulica Nine Vavre, Ulica Petra Zrinskog – južni dio, Ulica Sidonije Rubido Erdödy, Ulica Stjepana Radića, Ulica Vjekoslava Köröskenya, Vrbovečka ulica – juži dio, Zagrebačka ulica – južni dio.

3. Gradska četvrt Gornji grad: Gornje Vine, Greberanec, Helenski put, Kalnička ulica, Kosovec, Lipovčica, Mali Potočec, Mladine, Potočka ulica – sjeverni dio, Pušća – sjeverni dio, Sviličićev put, Trg sv. Marka Križevčanina, Ulica biskupa Bazilija Božičkovića, Ulica biskupa Julija Drohobeczkya, Ulica Frana Supila, Ulica Franje Markovića, Ulica Franje Račkoga, Ulica Ivana Lepušića, Ulica Ivana Viteza, Ulica Ive Vojnovića, Ulica Tadije Smičiklasa – sjeverni dio, Ulica Vjenceslava Novaka, Varaždinska cesta, Zagorska ulica.

Na vrh