Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Male sesvete-Velike-sesvete u postojecem koridoru

Nerazvrstana cesta Male Sesvete – Velike Sesvete NC16/70 nalazi se na području Koprivničko-križevačke županije, JLS Grad Križevci.  Ukupna dužina ceste je 5.183,62 m, a proteže se preko kat. čest.  br. 493, 484, 504, 508 k.o. Vojakovačke Sesvete i kat.čest.br. 1309/2 k.o. Kloštar Vojakovački.  Cesta direktno povezuje naselja Male Sesvete i Velike Sesvete sa razvrstanim cestama L26085 i L26077 te prolazi uz objekte društvenog, vjerskog i gospodarskog značaja.

Privitci

Na vrh