I ja odvajam

Provode se postupci jednostavne nabave za potrebe projekta “I ja odvajam” za:

1) Uslugu produkcije kazališne predstave, obilježavanje Dana planeta Zemlje, organizacija natjecanja, kviza znanja i izrada scenarija radijskih spotova

2) Uslugu izrade dizajna, grafičkog rješenja, pripreme za tisak, prijeloma i tiskanja letaka, plakata, slikovnica s prijevodom na Braillevo pismo i bojanki

Dokumentaciju o nabavi te ostalu dokumentaciju vezanu uz jednostavne nabave možete pronaći na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Privitci

Na vrh