Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Križevci

esif_logo

Naziv projekta:
Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Križevci na adresi Ulica Matije Gupca 52, Križevci (Ref. broj: KK.04.2.1.07.0034)
Kratki opis projekta:
Grad Križevci kao osnivač Dječjeg vrtića Križevci i kao vlasnik zgrade je nositelj projekta energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Križevci. Dječji vrtić Križevci sastoji se od dva objekta koji su izgrađeni u dvije faze – vrtić koji je izgrađen 1979. godine i jaslica sa spojnim hodnikom koji su izgrađeni 1997. godine. Oni zajedno čine jedinstvenu energetsko funkcionalnu cjelinu. Ukupna bruto površina objekta iznosi 1.702,18 m2. Energetska obnova obuhvaća izvođenje građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektrotehničkih zahvata.

Cilj i očekivani rezultati projekta:
Opći cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, dok je svrha projekta smanjenje potrošnje energije i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradi Dječjeg vrtića Križevci.
Dječji vrtić je trenutno energetski razred E. Nakon provedbe energetske obnove postići će se energetski razred B. Za potrebe energetske obnove predviđeni su slijedeći građevinski, strojarski i elektrotehnički radovi: kompletna obnova vanjske ovojnice zgrade što uključuje obnovu kompletne fasade izvedbom ETICS sustava, izvedbu sustava toplinske izolacije stropova i zidova prema tavanu, sustav toplinske izolacije i kompletna obnova ravnog krova, zamjena energetski neučinkovite vanjske stolarije ugradnjom nove ALU i PVC stolarije sa RAL ugradnjom, zamjenu postojećeg sustava grijanja sa grijanjem preko visoko učinkovitog kondenzacijskog sustava grijanja, ugradnju termostatskih radijatorskih ventila, ugradnju sustava pripreme potrošne tople vode preko solarnih kolektora, kompletna modernizacija unutarnje energetski neučinkovite rasvjete, automatizaciju mjerenja potrošnje za zgradu i uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode.
Provedbom navedenih mjera, Dječji vrtić Križevci će ostvariti uštedu u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje Qhnd od 53,84%, dok će se proračunska emisija CO2 smanjiti za 59,18%, odnosno za oko 36,12 tona godišnje.

Ukupna vrijednost projekta:
3.576.556,25 kuna

Iznos koji sufinancira EU:
2.143.945,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta:
13.kolovoza 2018. godine – 13. kolovoza 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:
Ivan Biškup, +385 48 628 943, ivan.biskup@krizevci.hr

 

  1. Objavljen je poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove na energetskoj obnovi zgrade Dječjeg vrtića Križevci u Ulici Matije Gupca 52, Križevci. Dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN.
  2. Sukladno odredbi članka 200. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16– u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i članku 2. stavak 1. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17), a temeljem potpisanog Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. za projekt Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Križevci na adresi Ulica Matije Gupca 52, Križevci, Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.04.010, vezano uz energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja kroz provedbu operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.“, Naručitelj provodi postupak nabave radova te sastavlja predmetnu Dokumentaciju o nabavi.https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2658246

Privitci

Na vrh