Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Križevci

Grad Križevci kao osnivač Dječjeg vrtića Križevci i kao vlasnik zgrade je nositelj projekta energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Križevci. Dječji vrtić Križevci sastoji se od dva objekta koji su izgrađeni u dvije faze – vrtić koji je izgrađen 1979. godine i jaslica sa spojnim hodnikom koji su izgrađeni 1997. godine. Oni zajedno čine jedinstvenu energetsko funkcionalnu cjelinu. Ukupna bruto površina objekta iznosi 1.702,18 m2. Energetska obnova obuhvaća izvođenje građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektrotehničkih zahvata.

 

  1. Objavljen je poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove na energetskoj obnovi zgrade Dječjeg vrtića Križevci u Ulici Matije Gupca 52, Križevci. Dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN.
  2. Sukladno odredbi članka 200. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16– u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i članku 2. stavak 1. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17), a temeljem potpisanog Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. za projekt Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Križevci na adresi Ulica Matije Gupca 52, Križevci, Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.04.010, vezano uz energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja kroz provedbu operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.“, Naručitelj provodi postupak nabave radova te sastavlja predmetnu Dokumentaciju o nabavi.

    https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2658246

 

Privitci

Na vrh