Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Grad po mjeri mladih – Gradski program za mlade Grada Križevaca

erasmuserasmus-logo

Naziv projekta

Grad po mjeri mladih – Gradski program za mlade Grada Križevaca

Cilj projekta

Cilj projekta je doprinijeti većem uključivanju mladih u procese donošenja odluka i razvoj lokalne zajednice kroz aktivnosti osnaživanja kompetencija mladih i jačanja kapaciteta ključnih dionika u procesu izrade Gradskog programa za mlade Grada Križevaca. Projektom „Grad po mjeri mladih – Gradski program za mlade Grada Križevaca“ pruža se podrška izradi Lokalnog programa za mlade Grada Križevaca tako da usporedno informiraju i osnažuju različite ciljane skupine mladi i predstavnici donositelja odluka, za kvalitetno i suradničko sudjelovanje u procesu kreiranja javnih politika za mlade na lokalnoj razini. Ovim se projektom stvaraju dodatni prostori i prilike za međusobno povezivanje mladih, uspostavu i razvoj odnosa povjerenja temeljenog na visokoj razini participacije sudionika u svim fazama provedbe projekta.

Trajanje projekta

  1. lipanj 2023. – 31. svibanj 2024. (12 mjeseci)

Kratki opis projekta

Glavni ishodi koji se za mlade u Križevcima ovim projektom planiraju provesti jest uključiti ih u kreiranje Gradskog programa za mlade Grada Križevaca, osnažiti ih za dijalog s donositeljima odluka i omogućiti im stjecanje konkretnih znanja i vještina koje će im pomoći u daljnjem radu.

Glavni ishodi koji se za članove Savjeta mladih Grada Križevaca ovim projektom planiraju postići su osnažiti ih za aktivno sudjelovanje u donošenju odluka za zagovaranje kvalitetnih politika za mlade u sklopu izrade Gradskog programa za mlade Grada Križevaca, kao i ostvariti preduvjete za kvalitetan dijalog mladih i donositelja odluka s kojima surađuju u sklopu svog djelokruga rada, a sve kako bi što bolje reprezentirali mlade u Gradu Križevcima i prenosili njihove potrebe nadležnim tijelima.

Glavni ishodi koji se za donositelje odluka Grada Križevaca ovim projektom planiraju postići su senzibilizirati ih za smisleni dijalog s mladima u provedbi operativnih planova Gradskog programa za mlade Grada Križevaca.

Nositelj

  • Grad Križevci

Partner

  • Centar za mlade Križevci

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 22.000,00 eura (100% financiranje iz EU fondova)

Nadležno tijelo

Agencija za mobilnost i programe EU

Program iz kojeg se financira

Erasmus+, ključna aktivnost KA154 – Youth participation activities (KA154-YOU)

Kontakt osoba za više informacija

Grad Križevci
Upravni odjel za pravne i opće poslove
Sanja Čavić
E-mail: sanja.cavic@krizevci.hr


https://krizevci.hr/grad-krizevci-poziva-na-ispunjavanje-online-ankete-o-potrebama-mladih-u-krizevcima/

Poziv za sudjelovanje na radionicama za mlade

U tijeku je provedba radionica za mlade

Kroz pet dana radionica mladi raspravljali o potrebama mladih u Križevcima

 

Na vrh