Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Grad po mjeri mladih – Gradski program za mlade Grada Križevaca

erasmuserasmus-logo

Naziv projekta

Grad po mjeri mladih – Gradski program za mlade Grada Križevaca

Cilj projekta

Cilj projekta je doprinijeti većem uključivanju mladih u procese donošenja odluka i razvoj lokalne zajednice kroz aktivnosti osnaživanja kompetencija mladih i jačanja kapaciteta ključnih dionika u procesu izrade Gradskog programa za mlade Grada Križevaca. Projektom „Grad po mjeri mladih – Gradski program za mlade Grada Križevaca“ pruža se podrška izradi Lokalnog programa za mlade Grada Križevaca tako da usporedno informiraju i osnažuju različite ciljane skupine mladi i predstavnici donositelja odluka, za kvalitetno i suradničko sudjelovanje u procesu kreiranja javnih politika za mlade na lokalnoj razini. Ovim se projektom stvaraju dodatni prostori i prilike za međusobno povezivanje mladih, uspostavu i razvoj odnosa povjerenja temeljenog na visokoj razini participacije sudionika u svim fazama provedbe projekta.

Trajanje projekta

  1. lipanj 2023. – 31. svibanj 2024. (12 mjeseci)

Kratki opis projekta

Glavni ishodi koji se za mlade u Križevcima ovim projektom planiraju provesti jest uključiti ih u kreiranje Gradskog programa za mlade Grada Križevaca, osnažiti ih za dijalog s donositeljima odluka i omogućiti im stjecanje konkretnih znanja i vještina koje će im pomoći u daljnjem radu.

Glavni ishodi koji se za članove Savjeta mladih Grada Križevaca ovim projektom planiraju postići su osnažiti ih za aktivno sudjelovanje u donošenju odluka za zagovaranje kvalitetnih politika za mlade u sklopu izrade Gradskog programa za mlade Grada Križevaca, kao i ostvariti preduvjete za kvalitetan dijalog mladih i donositelja odluka s kojima surađuju u sklopu svog djelokruga rada, a sve kako bi što bolje reprezentirali mlade u Gradu Križevcima i prenosili njihove potrebe nadležnim tijelima.

Glavni ishodi koji se za donositelje odluka Grada Križevaca ovim projektom planiraju postići su senzibilizirati ih za smisleni dijalog s mladima u provedbi operativnih planova Gradskog programa za mlade Grada Križevaca.

Nositelj

  • Grad Križevci

Partner

  • Centar za mlade Križevci

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 22.000,00 eura (100% financiranje iz EU fondova)

Nadležno tijelo

Agencija za mobilnost i programe EU

Program iz kojeg se financira

Erasmus+, ključna aktivnost KA154 – Youth participation activities (KA154-YOU)

Kontakt osoba za više informacija

Grad Križevci
Upravni odjel za pravne i opće poslove
Sanja Čavić
E-mail: sanja.cavic@krizevci.hr


Poziv mladima na završnu konferenciju projekta „Grad po mjeri mladih – Gradski program za mlade Grada Križevaca“

Mladima predstavljen Nacrt Gradskog programa za mlade Grada Križevaca od 2024. do 2027. godine

Poziv mladima na predstavljanje Nacrta Gradskog programa za mlade Grada Križevaca

https://krizevci.hr/grad-krizevci-poziva-na-ispunjavanje-online-ankete-o-potrebama-mladih-u-krizevcima/

Poziv za sudjelovanje na radionicama za mlade

U tijeku je provedba radionica za mlade

Kroz pet dana radionica mladi raspravljali o potrebama mladih u Križevcima

 

Na vrh