Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Predstavljen plan održive urbane mobilnosti na području Grada Križevaca

Grad Križevci organizirao je u srijedu, 03. srpnja predstavljanje plana održive urbane mobilnosti na području grada u Kinu Križevci. Na predstavljanju su građani mogli saznati na koji će način biti reguliran promet u centru grada, kako, zašto i gdje će se usporiti promet uvođenjem zona 30, a građani su dobili više informacija oko izgradnje biciklističkih i pješačkih staza, uvođenju javnog gradskog prijevoza, sustavu javnih bicikala i naplati parkiranja.

Predstavljanju plana održive urbane mobilnosti prisustvovali su gradonačelnik Mario Rajn, predstavnici Fakulteta prometnih znanosti, predstavnici tvrtke Academica te predstavnici tvrtke Ernst & Young, a prezentaciju je vodio zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško.

Zamjenik gradonačelnika  naveo je nekoliko primjera kao na primjera zatvorenih ulica i biciklističkih staza diljem Europe i istaknuo kako je preduvjet vožnje biciklom ili šetnje kvalitetna infrastruktura: „Što ima više biciklističkih staza više ljudi će voziti bicikl. Na taj način se ljudi osjećaju sigurnije“. Također, osvrnuo se i na parkirališnu politiku i na Europsku deklaraciju o poticanju vožnje biciklom koja je usvojena prošle godine i propisuje jasne obveze koje ćemo morati implementirati. Održiva urbana mobilnost nije samo bicikliranje već pješačenje, šetanje i korištenje javnog prijevoza kada je to najbolji izbor. Kako bi usvojili ta načela, u 2021. godini donesen  je strateški dokument  – Plan održive urbane mobilnosti (SUMP) koji se sastoji od analize postojećeg stanja koja je obuhvatila: brojanje prometa, analize raskrižja, parkirališnu ponudu i potražnju te mišljenja građana. Sadrži i prijedloge rješenja, a neki od njih su: pješačka infrastruktura, biciklističke staze, parkirališta za bicikle, javni gradski prijevoz, naplata parkiranja, uvođenja zona 30 i e-mobilnost.

Plan održive urbane mobilnosti je  strateški dokument,  a uz njega, važni su i sljedeći dokumenti: Prometni elaborat za područje Grada Križevaca, Studija uspostave javnog prijevoza na području Grada Križevaca, Prometni elaborat za Frankopansku ulicu,  Prometna studija analize postojećih prometnih tokova na području Grada Križevaca te Prometni elaborat za zatvaranje centra grada.

Zatim, prezentirana su rješenja koja su već implementirana. Sustav naplate parkiranja uveden je od ožujka 2023. godine, gdje su uvedene dodatne zone, s parkiralištima u IV. zoni, povećane su satne karte, smanjen trošak izdavanja dnevne karte, uvedene su povlaštene karte za stanare i ukinute godišnje karate u I. zoni kako bi osigurali što veću izmjenu automobila u I. zoni u kojoj je 80-ak parkirnih mjesta.

Zatim, uveden je i sustav javnih bicikala koji je pokrenut u travnju prošle godine. Uvedeno je 50 bicikala na 11 lokacija i sustavom upravlja Križevački poduzetnički centar, a bicikle iznajmljuje i održava NEXTBIKE. Od početka je aktivna akcija 30 besplatnih minuta dnevno, a uz 15 eura mjesečno građani imaju neograničen broj vožnji do 30 minuta. Što se tiče javnih bicikala, u proteklih 13 mjeseci ostvareno je ukupno 7082 najma bicikla, dok je najveća potražnja tijekom svibnja i lipnja, a najmanja tijekom siječnja, a prosječan korisnik vozio je biciklom 1,3 kilometra.

Ono što još predstoji jest uvođenje zona 30 jer je cilj demotivirati vozače da koriste stambene ulice za prometovanje. Sljedeće su sigurniji prijelazi za pješake korištenjem uzdignutih raskrižja ili uzdignuti pješački prijelazi. Također, ono što je vrlo bitno jest regulacija prometa u centru grada gdje je izvršeno brojanje prometa na 19 raskrižja. Izvršeni su proračuni opterećenja mreže prometnica korištenjem metode iskorištenja kapaciteta raskrižja – ICU.   Što se tiče zatvaranja prometa u centru grada, predlažu se dvije faze gdje bi se u prvoj fazi zatvorio samo jedan smjer u centru grada i paralelno s njime ulica Drage Grdenića koja bi se zatvorila za drugi smjer.  Druga faza jest potpuno zatvaranje centra od Baltićeve ulice. Prva faza će uskoro biti u implementaciji, a nakon toga ćemo razmotriti sve parametre kako bismo vidjeli kada i na koji način će se uvoditi druga faza.

Također, ove godine u planu su i nove biciklističke staze: biciklistička staza u Tomislavovoj ulici, Franje Markovićevoj i u centru grada za čiju je izgradnju osigurano sufinanciranje iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Osim toga, potrebno je popraviti istočnu stranu pješačke staze u Svetokriškoj, u Ulici Nikole Tesle popraviti pješačko-biciklističku stazu te pješačka staza  u Ulici Frane Supila koja će se nakon radova na aglomeraciji proširiti.  Predstavljeni su i planovi uređenja pješačko biciklističkih staza u sljedećoj godini.

Što se tiče uspostave javnog prijevoza, analizirana je postojeća ponuda, ciljne skupine i korisnici, izrađeno je istraživanje kroz ankete s građanima, analizirana je potražnja, procijenjen je potencijal, definirane su linije i napravljena je financijska analiza. U prvoj fazi, uveo bi se javni prijevoz  na dionici željeznički kolodvor – groblje. Očekuje se da postoji potencijal od 780 dnevnih putovanja, predlažu se dva mala električna vozila do 26 putnika i jedno rezervno, 6 vozača i jedan voditelj te vozni red od 05:30 do 21:30 u razmacima od 40 odnosno, 20 minuta.Za kraj, predstavljena je i financijska analiza s procjenom investicijskih i operativnih troškova uvođenja javnog prijevoza te pitanjima građana.

Na vrh