Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Objavljen Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 134/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 6), Gradsko vijeće Grada Križevaca objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca

Predmet javnog natječaja je prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca u katastarskim općinama: Apatovec, Carevdar, Cubinec, Dijankovec, Dubovec, Glogovnica, Kloštar Vojakovački, Lemeš, Marinovec, Osijek Vojakovački, Potočec i Vojakovac koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca predviđeno za prodaju. Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog natječaja s popisom katastarskih čestica, kulturama, površinama i početnim kupoprodajnim cijenama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja. Katastarske čestice koje su obuhvaćene ili su bile obuhvaćene privremenim raspolaganjem posebno su označene.

Ponuda se dostavlja na adresu: Grad Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci, s naznakom: „NE OTVARAJ – Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca“. Rok za dostavu ponude je 30 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ovog Javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Križevaca te Ministarstva poljoprivrede. Rok za dostavu ponude je 18. siječnja 2024. godine.

Više detalja nalazi se ovdje: https://krizevci.hr/dokumenti/javni-natjecaj-za-prodaju-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-podrucju-grada-krizevaca/

 

Na vrh