Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javna rasprava o Prijedlogu izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Cubinec”

Javna rasprava traje od 11.07.2024., do zaključno s danom 18.07.2024.
Početak javnog uvida u Prijedlog Plana je 11.07.2024., a završetak 18.07.2024. Javni uvid u Prijedlog Plana moguć je na lokaciji: Gradska uprava Grada Križevaca – Velika vijećnica, 08:00 – 16:00 sati.
Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 12.07.2024. na lokaciji: Gradska uprava Grada Križevaca – Velika vijećnica, 10:00 sati.
Prijedlog Plana bit će objavljen i na web stranici Nositelja izrade: https://krizevci.hr/
Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

 • upisati u Knjigu primjedbi tijekom javnog uvida
 • upisati u Zapisnik s javnog izlaganja za vrijeme trajanja javnog izlaganja
 • uputiti u pisanom obliku zaključno s danom 18.07.2024. na adresu:
  Koprivničko-križevačka županija, Grad Križevci, Upravni odjel za komunalno
  gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12
  HR-48260 Križevci
 • uputiti putem e-pisarnice: pisarnica@krizevci.hr zaključno s danom 18.07.2024.

Javna rasprava o Prijedlogu izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Cubinec”

Prijedlog izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Cubinec”

Na vrh