Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i gradnju – „Zgrada za organizirano stanovanje i dnevni boravak osoba sa invaliditetom te prostora za rad Udruge“

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave – Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i gradnju – „Zgrada za organizirano stanovanje i dnevni boravak osoba sa invaliditetom te prostora za rad Udruge osoba sa invaliditetom Križevci“ te Vas molimo Vašu ponudu ukoliko ste zainteresirani.

Privitci

Na vrh