Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Usluga izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Križevaca

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave za uslugu izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Križevaca, te Vas molimo ponudu ukoliko ste zainteresirani.

Privitci

Na vrh