Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sufinanciranje uklanjanja zapuštenih ruševnih objekata

grb križevci

Grad Križevci poziva zainteresirane fizičke i pravne osobe na podnošenje zahtjeva za sufinanciranje uklanjanja zapuštenih ruševnih objekata koji, uslijed oštećenja ili dotrajalosti, predstavljaju opasnost ljudima i drugoj imovini i tako zapušteni narušavaju vizuru grada, tj. dijela grada u kojem se nalaze.
Grad će sufinancirati rušenje s 3.000,00 eura po objektu, a Javni poziv bit će otvoren tijekom cijele 2023. godine odnosno do iscrpljenja proračunske stavke predviđene za tu namjenu.
Na ovaj poziv mogu se javiti fizičke i pravne osobe, vlasnici nekretnine (stambene, poslovne i stambeno-poslovne) koja se nalazi unutar I. i II. zone grada te uz regulacijski pravac u odnosu na javnu prometnu površinu, uz uvjet da nekretnina predstavlja neposrednu opasnost za prolaznike na pješačkoj i/ili biciklističkoj stazi ili prometnici.
Više informacija o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji možete vidjeti u objavljenom javnom pozivu koji se nalazi ovdje ili se informirati putem e-pošte: kristina.puskar@krizevci.hr i telefonski na 048/628–945.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje uklanjanja zapuštenih ruševnih objekata – 2023.

Odluka o raspisivanju Javnog poziva – sufinanciranje uklanjanja zapuštenih ruševnih objekata – 2023.

Na vrh