Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Grad Križevci je krajem 2019. godine započeo aktivnosti na izradi Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine, koja će u narednom desetogodišnjem razdoblju usmjeriti ulaganja Grada Križevaca u one razvojne projekte koji će doprinijeti ostvarenju zadanih strateških ciljeva, prioriteta i razvojne vizije Križevaca 2030. godine.

U postupku izrade nove razvojne Strategije Grad Križevci ne koristi usluge vanjskih stručnjaka – konzultanata, već Strategiju izrađuje koristeći vlastite kapacitete u okviru gradske uprave, a u suradnji s ustanovama, organizacija, udrugama i drugim relevantnim subjektima s područja Križevaca te uz uključivanje građana.

Voditelj izrade Strategije razvoja Grada Križevaca 2021-2030
Marija Podolski, dipl.oec.
Viši savjetnik za proračun i financije
marija.podolski@krizevci.hr
048/624-964

Strategija 2013-2020

Strategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2013. do 2018. godine bila je prvi cjeloviti srednjoročni strateški planski dokument Grada Križevaca, kojega je Gradsko vijeće Grada Križevaca usvojilo 27. rujna 2012. godine, a provedba strateških projekata započela je 2013. godine.

Izrada Strategije bila je financirana sredstvima Europske unije kroz IPA Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013 u okviru projekta ”DESONE – Izrada regionalnih programa i planova za dostizanje više razine razvoja društva i podizanje standarda u mikro-regiji Barcs i Koprivničko-križevačkoj županiji”.

Strategiju je izradila tvrtka Razbor d.o.o. u suradnji s Gradom Križevcima, ispred kojeg je proces koordinirao Upravni odjel za gospodarstvo i financije, odnosno članovi projektnog tima projekta ”DESONE”.

Razvojna vizija Grada Križevaca definirana Strategijom za razdoblje od 2013. do 2018. godine glasila je:

Križevci – europska budućnost na križanju tradicionalnog i modernog, urbanog i ruralnog

Razvojni prioriteti Grada Križevaca definirani za navedeno razdoblje bili su:

P1. Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim kapacitetima

P2. Ulaganje u znanje i zapošljavanje

P3. Podizanje kvalitete života građana

Budući da do kraja planiranog razdoblja provedbe Strategije, odnosno do kraja 2018. godine nisu bili ostvareni svi zadani ciljevi i prioriteti te je za realizaciju ostalo još nekoliko važnih strateških projekata, prije svega na području poljoprivrede, obrazovanja i sportske infrastrukture, na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine Gradsko vijeće Grada Križevaca donijelo je Odluku o produljenju trajanja Strategije razvoja Grada Križevaca kojom je produljeno trajanje Strategije razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. do 2020. godine.

Osim toga, u izradi je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, kao ključni nacionalni strateški dokument za razdoblje nakon 2020. godine u kojem će biti definirana vizija razvoja te glavni razvojni prioriteti i strateški ciljevi pa će se tako i razdoblje planiranja na lokalnoj razini uskladiti s Nacionalnom razvojnom strategijom, čiji se početak provedbe očekuje u 2021. godini.

Strategija 2021-2030

S obzirom na skori istek razdoblja za koje je usvojena važeća Strategija razvoja Grada, kao i potrebu utvrđivanja razvojnih smjerova i strateških ciljeva Grada Križevaca za naredno razdoblje, Gradonačelnik Grada Križevaca je 15. studenoga 2019. godine donio Zaključak o pokretanju pripremnih aktivnosti za izradu Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Nakon provođenja pripremnih aktivnosti, Gradsko vijeće Grada Križevaca usvojilo je 3. prosinca 2019. godine Odluku o izradi Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine te ovlastilo Gradonačelnika za operativnu provedbu postupka izrade Strategije.

Strategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine pripremat će se koristeći u što je većoj mjeri moguće lokalne razvojne kapacitete i raspoložive ljudske resurse, s ciljem da se osigura sinergija stručnih znanja s područja strateškog planiranja, stručnih sektorskih znanja i iskustava, poznavanja lokalnih problema, nedostataka i razvojnih potencijala, zastupljenost svih relevantnih interesnih skupina te aktivno praćenje i uključenost javnosti i medija.

Stoga je od iznimne važnosti približiti široj javnosti ciljeve izrade Strategije, kao temeljnog razvojnog dokumenta Grada Križevaca za naredno desetogodišnje razdoblje te potaknuti interes ciljnih skupina za sudjelovanje u kreiranju razvojnih politika Grada.

Upravo će uključenost građana, udruga, gospodarskih subjekata, političkih stranaka i drugih interesnih skupina u kreiranje razvojnih prioriteta, mjera i projekata omogućiti identifikaciju strateških projekata od najveće važnosti za razvoj Križevaca, a samim time osigurati da se isti u narednom razdoblju realiziraju, kao logična posljedica usuglašene lokalne razvojne politike na svim razinama.

Radne skupine

Članovi radne skupine

Ime i prezime Zvanje Naziv institucije/tvrtke/udruge Naziv radnog mjesta
Mario Martinčević bacc.ing.sec. Grad Križevci Zamjenik Gradonačelnika
Ivan Biškup mag. oec. Grad Križevci Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu
Mihaela Kemenović struč. spec. ing. agr. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Viši koordinator
Slavko Kopilović dipl. ing. agr. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Voditelj službe
Darko Celovec dr. vet. med. Agro-vet d.o.o. Direktor
Denis Bužić dipl. ing. agr. Zadruga AgriBioCert
OPG Denis Bužić
Kontrolor ekološke poljoprivrede, enolog
Ivan Zemljak univ. mag. med. vet. Veterinarska stanica Križevci Direktor
Saša Ružić struč.spec.oec.agr RWA Hrvatska d.o.o. Prodajni Predstavnik / Voditelj podružnice – Novigrad Podravski
Štefica Wolf dr. vet. med. Srednja gospodarska škola Križevci Nastavnik praktične grupe predmeta
Josipa Pavleković magistra inženjerka biljnih znanosti Gradski savjet mladih Član
Sanela Mikulčić struč. spec. oec. Zelena energetska zadruga Viši stručni suradnik

Članovi radne skupine

Ime i prezime Zvanje Naziv institucije/tvrtke/udruge Naziv radnog mjesta
Nataša Batković magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječji vrtić Križevci ravnatelj
Ružica Bjeličić odgojitelj predškolske djece Dječji vrtić Zraka sunca odgojitelj predškolske djece
Ana Preloščan odgojitelj predškolske djece Dječji vrtić Čarobna šuma ravnatelj
Dražen Bokan profesor matematike i fizike Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci ravnatelj
Igor Brkić a.kipar-prof. Likovne kulture OŠ”Vladimir Nazor” Križevci ravnatelj
Mihaela Brkić Prof. defektolog, dječji int. Psihoterapeut Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci ravnatelj
Branka Špoljar prof. Glazbena škola Alberta Štrige Križevci ravnatelj
Sanela Štubelj prof. psihologije Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci stručna suradnica – psihologinja i nastavnica psihologije
Gordana Juran-Ratković Srednja škola “Ivan Seljanec” Križevci
Toni Svoboda Srednja gospodarska škola Križevci
Sandra Kantar dr.sc. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima profesorica visoke škole
Vesna Kuterovac magistra politologije Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci predstojnica Područnog ureda
Željka Šunjić profesorica hrvatskog jezika i književnosti Pučko otvoreno učilište Križevci ravnatelj
Ivana Šatrak magistra pedagogije Gradski savjet mladih
Sanela Mikulčić struč. spec. oec. Zelena energetska zadruga viši stručni suradnik

Članovi radne skupine

Ime i prezime Zvanje Naziv institucije/tvrtke/udruge Naziv radnog mjesta
Tea Hatadi Profesor likovne kulture Gradski muzej Križevci Ravnatelj
Željka Šunjić Profesorica hrvatskog jezika i književnosti Pučko otvoreno učilište Križevci Ravnatelj
Marjana Janeš-Žulj Gradska knjižnica ”Franjo Marković” Križevci Ravnatelj
Jelena Jakara mag.oec. Grad Križevci Viši referent za turizam, kulturu i sport
Saša Lončarić Izvršni producent/ekonomist K.V.A.R.K. Izvršni direktor
Nikola Ostojčić Student – Diplomski studij: Povijest, smjer istraživački Udruga P.O.I.N.T. Predsjednik udruge
Marina Novosel mag. mus. Gradski puhački orkestar Križevci Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske
Dejan Pernjak Povjesničar, doktor humanističkih znanosti Prigorski media d.o.o./Nogometni klub Radnik Križevci Voditelj redakcije portala prigorski.hr
Branislav Pengov Kriminalist Zajednica športskih udruga Grada Križevaca Predsjednik udruge
Draženko Kovačić Kineziolog Zajednica športskih udruga Grada Križevaca Tajnik udruge
Dario Sokač
Ivana Dubravec Magistra geologije Zelena energetska zadruga Stručni suradnik

Članovi radne skupine

Ime i prezime Zvanje Naziv institucije/tvrtke/udruge Naziv radnog mjesta
Danijel Šaško  dipl. ing. el. Grad Križevci Zamjenik Gradonačelnika
Sandro Novosel prof. sociologije Grad Križevci Pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam
Mirjana Hanžeković mag. oec. Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Ravnatelj
Sanja Jakopović dipl. soc. radnik Centar za socijalnu skrb Križevci Ravnatelj
Đurđica Trbus ekonomist Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Križevci Ravnatelj
Ksenija Katarina Šimunec upravni pravnik Udruga osoba s invaliditetom Križevci Tajnik
Katica Vojta dipl. upr. pravnik Udruga Matice umirovljenika i starijih osoba Križevci
Klub žena s bolestima dojke Agata Križevci
Umirovljenik
Josipa Fertić dipl. pravnik Udruga Matice umirovljenika i starijih osoba Križevci Umirovljenik
Ljerka Resler ekonomist Udruga Matice umirovljenika i starijih osoba Križevci Umirovljenik
Višnja Barušić Udruga Matice umirovljenika i starijih osoba Križevci Tajnik
Antonio Sirovec djelatnik u turizmu Savjet mladih Grada Križevaca
Križevačka udruga mladih
Član
Ivana Dubravec magistra geologije Zelena energetska zadruga Stručni suradnik
Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast