Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gradsko vijeće Grada Križevaca donijelo je 27. rujna 2012. godine Odluku o donošenju Strategije razvoja Grada Križevaca, koja je izrađena je u sklopu EU projekta ”DESONE – Izrada regionalnih programa i planova za dostizanje više razine razvoja društva i podizanje standarda u mikro-regiji Barcs i Koprivničko-križevačkoj županiji” za razdoblje od 2013. do 2018. godine, kao prvi takav srednjoročni razvojni dokument Grada Križevaca.

Na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine Gradsko vijeće Grada Križevaca donijelo je Odluku o produljenju trajanja Strategije razvoja Grada Križevaca kojom je produljeno trajanje Strategije razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. do 2020. godine, budući da do kraja 2018. godine nisu bili ostvareni svi zadani ciljevi i prioriteti te je za realizaciju ostalo još nekoliko važnih projekata, prije svega na području poljoprivrede, obrazovanja i sportske infrastrukture.

Osim toga, u izradi je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, kao ključni nacionalni strateški dokument za razdoblje nakon 2020. godine u kojem će biti definirana vizija razvoja te glavni razvojni prioriteti i strateški ciljevi. Očekuje se da će proces izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i njezino usvajanje u Hrvatskom saboru trajati do 2020. godine, a početak provedbe očekuje se u 2021. godini.

S obzirom na skori istek razdoblja za koje je usvojena Strategija razvoja Grada Križevaca, kao i potrebu utvrđivanja razvojnih smjerova i strateških ciljeva Grada Križevaca za naredno razdoblje, Gradonačelnik je 15. studenoga 2019. godine donio Zaključak o pokretanju pripremnih aktivnosti za izradu Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Nakon provođenja pripremnih aktivnosti, Gradsko vijeće Grada Križevaca usvojilo je 3. prosinca 2019. godine Odluku o izradi Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine te ovlastilo Gradonačelnika za operativnu provedbu postupka izrade Strategije.

Strategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine pripremat će se koristeći u što je većoj mjeri moguće lokalne razvojne kapacitete i raspoložive ljudske resurse, s ciljem da se osigura sinergija stručnih znanja s područja strateškog planiranja, stručnih sektorskih znanja i iskustava, poznavanja lokalnih problema, nedostataka i razvojnih potencijala, zastupljenost svih relevantnih interesnih skupina te aktivno praćenje i uključenost javnosti i medija. Stoga je od iznimne važnosti približiti široj javnosti ciljeve izrade Strategije, kao temeljnog razvojnog dokumenta Grada Križevaca za naredno desetogodišnje razdoblje te potaknuti interes ciljnih skupina za sudjelovanje u kreiranju razvojnih politika Grada.

Upravo će uključenost građana, udruga, gospodarskih subjekata, političkih stranaka i drugih interesnih skupina u kreiranje razvojnih prioriteta, mjera i projekata omogućiti identifikaciju strateških projekata od najveće važnosti za razvoj Križevaca, a samim time osigurati da se isti u narednom razdoblju realiziraju, kao logična posljedica usuglašene lokalne razvojne politike na svim razinama.

Radne skupine

Članovi radne skupine

Ime i prezime Zvanje Naziv institucije/tvrtke/udruge Naziv radnog mjesta
Nataša Batković magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječji vrtić Križevci ravnatelj
Ružica Bjeličić odgojitelj predškolske djece Dječji vrtić Zraka sunca odgojitelj predškolske djece
Ana Preloščan odgojitelj predškolske djece Dječji vrtić Čarobna šuma ravnatelj
Dražen Bokan profesor matematike i fizike Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci ravnatelj
Igor Brkić a.kipar-prof. Likovne kulture OŠ”Vladimir Nazor” Križevci ravnatelj
Mihaela Brkić Prof. defektolog, dječji int. Psihoterapeut Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci ravnatelj
Branka Špoljar prof. Glazbena škola Alberta Štrige Križevci ravnatelj
Sanela Štubelj prof. psihologije Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci stručna suradnica – psihologinja i nastavnica psihologije
Gordana Juran-Ratković Srednja škola “Ivan Seljanec” Križevci
Toni Svoboda Srednja gospodarska škola Križevci
Sandra Kantar dr.sc. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima profesorica visoke škole
Vesna Kuterovac magistra politologije Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci predstojnica Područnog ureda
Željka Šunjić profesorica hrvatskog jezika i književnosti Pučko otvoreno učilište Križevci ravnatelj
Ivana Šatrak magistra pedagogije Gradski savjet mladih
Sanela Mikulčić struč. spec. oec. Zelena energetska zadruga viši stručni suradnik
Ime i prezime Zvanje Naziv institucije/tvrtke/udruge Naziv radnog mjesta
Nataša Batković magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječji vrtić Križevci ravnatelj
Ružica Bjeličić odgojitelj predškolske djece Dječji vrtić Zraka sunca odgojitelj predškolske djece
Ana Preloščan odgojitelj predškolske djece Dječji vrtić Čarobna šuma ravnatelj
Dražen Bokan profesor matematike i fizike Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci ravnatelj
Igor Brkić a.kipar-prof. Likovne kulture OŠ”Vladimir Nazor” Križevci ravnatelj
Mihaela Brkić Prof. defektolog, dječji int. Psihoterapeut Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci ravnatelj
Branka Špoljar prof. Glazbena škola Alberta Štrige Križevci ravnatelj
Sanela Štubelj prof. psihologije Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci stručna suradnica – psihologinja i nastavnica psihologije
Gordana Juran-Ratković Srednja škola “Ivan Seljanec” Križevci
Toni Svoboda Srednja gospodarska škola Križevci
Sandra Kantar dr.sc. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima profesorica visoke škole
Vesna Kuterovac magistra politologije Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci predstojnica Područnog ureda
Željka Šunjić profesorica hrvatskog jezika i književnosti Pučko otvoreno učilište Križevci ravnatelj
Ivana Šatrak magistra pedagogije Gradski savjet mladih
Sanela Mikulčić struč. spec. oec. Zelena energetska zadruga viši stručni suradnik
Na vrh