Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sanacija nerazvrstanih bespovratnim financijskim sredstvima Fonda solidarnosti EU-a

Grad Križevci obnovio je dio nerazvrstanih cesta i dva mosta koji su u najlošijem stanju kao posljedica pretrpljenog potresa koji je pogodio šire križevačko područje.
Iznos sredstava od 813 347,13 eura dobiveni su kao izravna bespovratna financijska sredstava, pomoć iz Fonda solidarnosti EU-a u Hrvatskoj za obnovu infrastrukture oštećene u potresu, u konkretnom slučaju za operaciju sanacije nerazvrstanih cesta oštećenih potresom na području grada Križevaca.
Iako Grad kontinuirano ulaže značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta na svom području, ova sanacija oštećenja nastalih nakon potresa na nerazvrstanim cestama i mostovima, financirana iz Fonda solidarnosti EU-a, uvelike će podići kvalitetu i sigurnost korištenja prometnica.

Na vrh