Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Program potpora u poljoprivredi na području grada Križevaca za 2021. godinu

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18. i 42/20.) i članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 4/09., 1/13., 1/16. i 3/18. – pročišćeni tekst i 3/20.) Gradsko vijeće Grada Križevaca na 30. sjednici održanoj 19. studenog 2020. godine donijelo je

Program potpora u poljoprivredi na području grada Križevaca za 2021.docx

Na vrh