Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održano natjecanje u izradi kreativnih stvari od otpada u sklopu projekta „I ja odvajam!“

Dana 17. travnja 2019. godine održano je natjecanje u križevačkim osnovnim školama te u školi u Svetom Ivanu Žabnu u izradi kreativnih stvari od prethodno sakupljenog otpada u sklopu projekta „I ja odvajam!“ čiji nositelj je Grad Križevci.

U natjecanju su sudjelovali šesti razredi Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci, Osnovne škole „Vladimira Nazora“ Križevci, Osnovne škole Grigor Vitez Sveti Ivan Žabno i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.

Ravnatelji, nastavnice te učenici i učenice su pokazali veliku angažiranost i kreativnost u izradi raznih predmeta od otpada. Tako su djeca izradila didaktičke igračke od papira, kante za otpad od plastičnih boca, komade namještaja od iskorištenih led lampa, automobilskih guma, tekstila, nakit od tekstila, te punjač za mobitele od iskorištene plastike i baterija starih mobitela.

Članovi žirija pobjednikom su proglasili 6.A razred Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci koji je izradio funkcionalni punjač za mobitele i pokazao kako smanjiti količine otpada kroz prenamjenu starih mobitela.

„I ja odvajam!“ je projekt kojim se provode izobrazno-informativne aktivnosti radi osvješćivanja građana grada Križevaca i općine Sveti Ivan Žabno o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Naglasak projekta je na sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj upotrebi predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište „Ivančino brdo“ u Križevcima.

Vrijednost projekta je 547.346,72 kune, a 84,9 posto odnosno 465.244,71 kuna je sufinancirano iz Kohezijskog fonda.

Na vrh