Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca

U Velikoj vijećnici Grada Križevaca danas je održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca na kojoj su vijećnice i vijećnici razmatrali 14 točaka dnevnog reda.
Na sjednici je dana suglasnost gradonačelniku za sklapanje Ugovora o sufinanciranju projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskim vodama i Vodnim uslugama d.o.o. Križevci. Naime, ovaj projekt do sada je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a pozivom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja omogućeno je financiranje ovog projekta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Vrijednost projekta iznosi 52.276.143,39 eura, a dodijeljena bespovratna sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznose 30.475.729,91 eura. Nacionalna sredstva iznose 11.338.170,40 eura od čega je udio Grada Križevaca 2.262.022,56 eura, a Republika Hrvatska i Hrvatske vode sudjeluju svaki sa 4.538.073,92 eura.
Jednoglasno je dana suglasnost i za provedbu projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Brckovčina – Sveti Martin: NC07-003-002“ koji će se prijaviti na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o prodaji građevinskog zemljišta na području gospodarske zone Gornji Čret Strojomehanici Škledar. Naime, ovaj poduzetnik za predmetnu česticu ima sklopljen Ugovor o osnivanju prava građenja, a sada je odlučio to zemljište otkupiti. Cijena građevinskog zemljišta iznosi 25.100,00 eura prema procijeni ovlaštenog procjenitelja, a poduzetnik na nekretnini planira proširiti proizvodnju i izgraditi novi pogon veličine 600 m2 u koji namjerava investirati otprilike 2 milijuna eura te zaposliti 8 do 10 zaposlenih.
Među točkama dnevnog reda bilo je donošenje Odluke o dodjeli javnih Priznanja Grada Križevaca u 2024. godini koja će se zaslužnim građanima uručiti 24. travnja na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca u Velikoj dvorani Hrvatskog doma. Plaketa Grada Križevaca dodijelit će se Planinarskom društvu „Kalnik“ Križevci uz 100-tu obljetnicu uspješnog rada i djelovanja na unapređenju i razvoju planinarstva, promicanju tjelesne kulture, rekreacije, zdravlja i zaštite planinske prirode te Tomislavi Tomac Topolovec za predan i nesebičan dugogodišnji rad u promociji i popularizaciji lutkarske umjetnosti te edukaciji novih naraštaja križevačkih lutkara. Priznanje Grada Križevaca dodijelit će se Mariju Komazinu za postignute višegodišnje uzorne uspjehe u radu i promociji Grada Križevaca, potom čipkaricama dnevnog boravka Gradskog društva Crvenog križa Križevci uz desetu obljetnicu početka izrade čunčane čipke i nesebičan humanitarni rad i Zvonku Hlebu za dugogodišnji predani rad u sportu i zdravstvenoj brizi za križevačke sportaše. Plaketa u vatrogastvu dodijelit će se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Križevci uz 150. obljetnicu uspješnog i kontinuiranog rada na zaštiti od požara i čuvanju imovine dok će se Priznanje u vatrogastvu dodijeliti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lemeš uz 70. obljetnicu uspješnog i kontinuiranog rada na zaštiti od požara i čuvanju imovine.
Donesena je Odluka o naknadi za rad gradonačelnika Grada Križevaca koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa sukladno uputi Ministarstva pravosuđa i uprave, a s obzirom da Grad Križevci do sada pitanje naknade za rad gradonačelnika nije imao uređeno općim aktom. Nadalje, donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, a riječ je zapravo o usklađivanju Odluke sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa prema kojem obveznici koji za vrijeme obnašanja javne dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju ne smiju primati drugu plaću ni naknadu za obnašanje druge javne dužnosti.

Na vrh