Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u ak. god. 2023./2024.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18, 3/18 – pročišćeni tekst, 3/20, 1/21 i 3/22), članka 10. stavka 10. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u ak. god. 2023./2024. („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 3/23), točke I. Odluke o II. izmjeni Odluke o broju stipendija, mjesečnom iznosu i roku isplate stipendija u ak. god. 2023./2024. (KLASA: 604-01/23-01/0018, URBROJ: 2137-2-02/1-23-64 od 16. studenog 2023.) i slijedom Liste reda prvenstva za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2023./2024. (KLASA: 604-01/23-01/0018, URBROJ: 2137-2-02/1-23-60 od 7. studenog 2023.), gradonačelnik Grada Križevaca donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja u ak. god. 2023./2024.

01 Odluka_o_dodjeli_stipendija_studentima_s_podrucja_G(0517)

Na vrh