Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Objava biračima

Gradsko vijeće Grada Križevaca na 13. sjednici održanoj 14. ožujka 2023. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Ivanec Križevački.
Odluka će biti objavljena u “Službenom vjesniku Grada Križevaca”, a stupila je na snagu 14. ožujka 2023. godine.
Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 16. travnja 2023. godine.
Na temelju članka 23. Zakona o registru birača (“Narodne novine” broj 144/12, 105/15 i 98/19) pozivaju se birači s područja Mjesnog odbora Ivanec Križevački da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.
Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu i imovinska prava, izdvojenom mjestu rada u Križevcima, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, putem telefona 048/720-303 ili e-mail adrese: tatjana.gajski@kckzz.hr svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati
zaključno do srijede, 5. travnja 2023. godine.
Na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena.
Popis birača sastavlja se za izbore za članove vijeća Mjesnog odbora Ivanec Križevački, a sadrži birače koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i važeće osobne iskaznice.
Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice).
Potvrde za glasovanje izdaju se u Matičnom uredu u Križevcima, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA

Objava MO Ivanec Križevački 2023

Na vrh