Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izabrani vijećnici 1. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Križevaca

Izbori za DGV KŽ

Izabrani su vijećnici 1. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Križevaca. Na izborima koji su održani 6.studenog 2018. u križevačkim osnovnim školama, izabrana su po tri učenika iz svake osnovne škole i jedan učenik Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.
U Dječje Gradsko vijeće Grada Križevaca ušlo je tako sedam članova, učenika od petog do sedmog razreda s područja Grada Križevaca i to:
Karlo Crnčić – Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci
Marko Jukić – Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Križevci
Ines Kašik – Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Križevci
Dunja Kudeljnjak – Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci
Tin Tepeš – Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Križevci
Ivan Vujčetić – Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci
Ana-Marija Vuković – Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci

Mandat članova DGV-a traje dvije godine, a isti je ograničen završetkom osnovnoškolskog školovanja.
U roku od dva tjedna održat će se prva, konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća na kojoj će dječji vijećnici izabrati dječju gradonačelnicu ili dječjeg gradonačelnika.

Na vrh