Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Usluga VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja i VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave – Usluga VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja i VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca te Vas molimo Vašu ponudu ukoliko ste zainteresirani.

Privitci

Na vrh