Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju postojeće oborinske odvodnje i izgradnju pješačke staze uz državnu cestu D 41 u mjestu Carevdar dužine 3,2 km

Grad Križevci, 03.11.2021.g pokreće postupak jednostavne nabave za uslugu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju postojeće oborinske odvodnje i izgradnju pješačke staze uz državnu cestu D 41 u mjestu Carevdar dužine 3,2 km.

Privitci

Na vrh