Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Studija uspostave javnog prijevoza na području Grada Križevaca

Predmet nabave je usluga izrade Studije uspostave javnog prijevoza na području Grada Križevaca prema nalogu Naručitelja i sve sukladno Tehničkim specifikacijama (Prilog III) ove Dokumentacije o nabavi.

Privitci

Na vrh