Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rekonstrukcija postojeće zgrade javne i društvene namjene

Grad Križevci, 31.05.2024., pokreće postupak jednostavne nabave radova za rekonstrukciju postojeće zgrade javne i društvene namjene (društveni dom) u naselju Vojakovac.

Privitci

Na vrh