Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA I PRIMJEDBI NA PRIJEDLOG OPĆIH UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE JAVNIH TRŽNICA NA MALO

Grad Križevci poziva javnost da sudjeluje u savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću koja se provode temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, a odnose se na isporuku komunalne usluge javnih tržnica na malo.

savjetovanje je otvoreno:

  1. listopada 2022. – 11. studeni 2022.,  sve primjedbe možete dostaviti na mail: stela.plantic@komunalno.hr

opći uvjeti tržnica_prijedlog

izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_ tržnice

Na vrh