Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima

Predmet Javnog poziva za poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima (dalje u tekstu: Poziv) je dodjela sredstava Grada Križevaca (dalje u tekstu: Grad) fizičkim osobama građanima (dalje u tekstu: građani), a u okviru sljedećih aktivnosti:

A1: sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije – izradu Glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima u mrežnom radu i/ili izgradnja sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima u mrežnom radu (u tekstu: FNE) za sve građane koji zadovoljavaju uvjete Poziva

A2: sufinanciranje energetske učinkovitosti u kućanstvima što uključuje pripremu projektne dokumentacije – izradu Glavnog projekta sunčane elektrane i/ili izgradnju sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima u mrežnom radu (u tekstu: FNE) i/ili postavljanje toplinske izolacije tavana stambenog prostora za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva.

Privitci

Na vrh