Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva

Grad Križevci, sukladno godišnjem planu javnih natječaja i odlukama o načinu raspodjele sredstava za programe i projekte organizacija civilnog društva, objavljuje javne natječaje za sufinanciranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u 2023. godini iz Proračuna Grada Križevaca.

Natječaji se objavljuju za sufinanciranje programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva koje djeluju u sljedećim područjima:

Kultura

Natječaj_OCD_kultura 2023

Upute za prijavitelje_OCD_kultura_2023

Socijalna skrb, zdravstvo i humanitarne djelatnosti

Natječaj_OCD_soczdravhumanitar 2023

Upute za prijavitelje_OCD_soczdravhumanitar 2023

Sport i rekreacija

Natječaj_OCD_sport i rekreacija_2023

Upute za prijavitelje_OCD_sport, rekreacija 2023

 

Rok za dostavu projektnih prijava je 8. veljače 2023. godine, a natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Natječajna dokumentacija_OCD_2023

Na vrh