Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nacrt O D L U K E o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Križevaca

Grad Križevci pokreće savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano uz Nacrtu Odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Križevaca.

Svoje primjedbe, prijedloge i pitanja možete dostaviti u obrascu koji je sastavni dio ovog savjetovanja.

Odluka_o_dopuni_Odluke_o_uredenju_prometa_na_podru(0130)

Obrazac-Križevci- promet

izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_promet

Na vrh