Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za sudjelovanje na 4. sajmu “Križevci u cvijeću”

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20) gradonačelnik Grada Križevaca objavljuje

J A V N I P O Z I V
za sudjelovanje na 4. sajmu “Križevci u cvijeću”

I.
Grad Križevci organizira od 19. do 21. travnja 2024. godine na Trgu J. J. Strossmayera i Trgu A. Nemčića sajam cvijeća, ukrasnog bilja, sadnica i opreme za hortikulturu te poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje traženih djelatnosti, kao i prodaje robe gore navedenog asortimana da se prijave za sudjelovanje.

II.
Na Trgu A. Nemčića predviđen je trodnevni prodajni i izložbeni sajam:
• cvijeća, sadnica, lončanica, trajnica, sukulenata i dr.
• ukrasnog bilja, grmlja i drveća, ljekovitog i začinskog bilja,
• sjemena, lukovica, gomolja,
• rezanog cvijeća i slično,
• motiva cvijeća kroz razne tehnike umjetnosti i slično.

Na Trgu J. J. Strossmayera predviđen je trodnevni prodajni i izložbeni sajam:
• strojeva i alata za hortikulturu,
• supstrata za sadnju drveća i ukrasnog bilja, organskih i mineralnih gnojiva,
• zaštitnih sredstava u cvjećarstvu, cvjećarskih i vrtlarskih potrepština,
• vrtne opreme (žardinjere, klupe, rasvjeta, skulpture),
• strojeva, vozila i alata za hortikulturu i slično.

III.
Za izlagače cvijeća, ukrasnog bilja, sadnica i opreme za hortikulturu sudjelovanje na sajmu se ne naplaćuje. Za izlagače s dodatnim sadržajima (kokice, vata, baloni i dr.) prostor se naplaćuje sukladno Odluci o gradskim porezima Grada Križevaca i njezinim izmjenama. Cijene prostora su navedene u Prijavnici 2. za izlagače s dodatnim sadržajima. Rok za plaćanje prostora za izlagače s dodatnim sadržajima je do 12. travnja 2024. godine. Izlagači koji ne izvrše uplatu neće moći sudjelovati na sajmu.

IV.
Prijava treba sadržavati:
1. ispunjenu prijavnicu za sudjelovanje (u prijavnici naznačiti što će se prodavati i/ili izlagati),
2. presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa,
Prijavitelj ne smije imati nepodmirenih dugovanja prema Gradu Križevcima. Svaki prijavitelj mora u prijavi naznačiti ukoliko je zainteresiran za štand ili kućicu. Isti će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja prijava. Najam štandova i kućica se ne naplaćuje.

V.
Izlagačka mjesta će se popunjavati prema redoslijedu pristizanja prijava. Prijavitelji će dobiti rješenje o korištenju izložbenog prostora.

VI.
Radno vrijeme sajma je svaki dan od 10:00 do 18:00 sati. Izvan tog vremena bit će osigurana zaštitarska služba.

VII.
Javni poziv je otvoren od 1. ožujka do 12. travnja 2024. godine.
Prijave se podnose:
* poštanskim putem na adresu: Grad Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom za „JAVNI POZIV za sudjelovanje na sajmu “Križevci u cvijeću” i adresom ponuditelja s druge strane omotnice, ili * putem e-mail adrese: miluska.skrlec@krizevci.hr

VIII.
Sve informacije u vezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca, soba broj 17 ili 18, te na telefon 091/1720-122, fiksni 048/628-943 ili na e-mail adrese ivan.biskup@krizevci.hr i miluska.skrlec@krizevci.hr.

IX.
Grad ima pravo poništenja Javnog poziva ili djelomičnog poništenja pojedine točke istog, bez bilo kakve odgovornosti prema prijaviteljima i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

KLASA: 612-01/24-01/0024
URBROJ: 2137-2-04/1-24-1
Križevci, 28. veljače 2024.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn

Privitci

Na vrh