Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca

Na temelju članka 31. stavka 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca, KLASA: 320-02/22- 01/0037, URBROJ: 21237-2-04/1-22-7 od 23. studenog 2022., Gradsko vijeće Grada Križevaca na 11. sjednici održanoj 23. studenog 2022. godine objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca, na području katastarskih općina: Cubinec, Dubovec, Đurđic, Erdovec, Glogovnica, Lemeš, Križevci, Osijek Vojakovački, Ruševac i Vojakovac koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Križevci predviđeno za zakup ili povrat.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“ na adresu Grad Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12 ili predajom u pisarnici Gradske uprave Grada Križevaca, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, soba br. 2 u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici https://krizevci.hr/.

 

OBAVIJEST: Javno otvaranje ponuda  pristiglih na Javni natječaj održat  će se 6. veljače 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Križevaca, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12.

 

Privitci

Na vrh