Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju kuće u ruševnom stanju te građevinskog zemljišta u Velikom Potočecu u vlasništvu Grada Križevaca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20) i članka 8. Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 5/2017 i 11/20), gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju kuće u ruševnom stanju te građevinskog zemljišta u Velikom Potočecu u vlasništvu Grada Križevaca
Članak 1.

Grad Križevci prodaje kuću u ruševnom stanju te građevinsko zemljište u naselju Veliki Potočec u vlasništvu Grada Križevaca, a u zemljišnim knjigama označene kao:
– kčbr. 4126 KUĆA BR. 22 I DVOR, površine 439 m2 , zk.ul.br. 262, k.o. Potočec,

– kčbr. 4127 VOĆNJAK MED KUĆAMA, površine 871 m2 , zk.ul.br. 262, k.o. Potočec,

– kčbr. 4128 DVOR POD KUĆOM, površine 248 m2, zk.ul.br. 262, k.o. Potočec.

Privitci

Na vrh