Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području poduzetničke zone Gornji Čret

Na temelju čl. 48. st. 2. Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi (NN br. . 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 35/09, 150/11, 144/12, 19/2013, 137/2015 123/17, 98/19 i 144/20) i Modela raspolaganja gospodarskom zonom Gornji Čret („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 5/20 i 3/22), Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje;

JAVNI    NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta na području poduzetničke zone Gornji Čret

Natječaj će biti otvoren 15 dana od dana objave, odnosno od 13.07.2022. do 28.07.2022. godine.

 

Privitci

Na vrh