Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu

Na temelju članaka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca na radnom mjestu:

Viši savjetnik za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

1. Javni natječaj

3. Obavijest kandidatima za posao u Gradu Križevcima

6. POZIV NA TESTIRANJE

Temeljem natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnom mjestu Viši savjetnik za gospodarstvo u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu, objavljenog u Narodnim novinama broj 146/23 od 8.12.2023. godine u službu na navedeno radno mjesto primljena je Katarina Zidarić, magistra ekonomije.

Na vrh