Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

J A V N I P O Z I V ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA

J A V N I P O Z I V ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE:
SUDACA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U BJELOVARU I SUDACA POROTNIKA U PREDMETIMA ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U BJELOVARU

Javni poziv – županijski sud

IZJAVA_suci_porotnici_u_predmetima_maloljetnika_zup(0129)

IZJAVA_suci_porotnici_zupanijski_sud_2024

Na vrh