Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

J A V N I P O Z I V ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA

J A V N I   P O Z I V   ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE:

 

SUDACA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U BJELOVARU

SUDACA POROTNIKA U PREDMETIMA ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U BJELOVARU

 

SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U BJELOVARU

SUDACA POROTNIKA U PREDMETIMA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U BJELOVARU

 

Prema odredbi članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Odredba čl.118. Zakona o sudovima propisuje da se odredbe koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike, pa je slijedom propisano da za suca porotnika može biti izabran:

  • punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika
  • osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću
  • osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati,

a za suca porotnika za mladež, uz navedeno i:

  • osoba iz reda profesora, učitelja, odgajatelja ili osoba koja ima iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

Slijedom navedenog

 G R A D   K R I Ž E V C I   P O Z I V A

sve zainteresirane građane Grada Križevaca koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za suce porotnike Županijskog suda u Bjelovaru, suce porotnike u predmetima za mladež Županijskog suda u Bjelovaru te suce porotnike Općinskog suda u Bjelovaru i suce porotnike u predmetima za mladež Općinskog suda u Bjelovaru.

Gradsko vijeće Grada Križevaca predlaže ukupno 4 suca porotnika Županijskog suda u Bjelovaru, 2 suca porotnika Županijskog suda i 2 suca porotnika u predmetima za mladež (jedna osoba muškog i jedna osoba ženskog spola) te 6 sudaca porotnika Općinskog suda u Bjelovaru, 4 suca porotnika Općinskog suda i 2 suca porotnika u predmetima za mladež (jedna osoba muškog i jedna osoba ženskog spola), koje imenuje Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije.

Suce porotnike na prijedlog Gradskog vijeća imenuje Županijska skupština.

Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta. Navedena Izjava nalazi se na web stranici Grada Križevaca.

Suci porotnici imenuju se na vrijeme od četiri godine i po isteku toga roka mogu biti ponovno imenovani, a za obnašanje dužnosti pripada im pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika (“Narodne novine ” broj 38/14.).

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Križevci, Odbor za izbor i imenovanja, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci ili neposredno u pisarnicu Gradske uprave Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečgko 12.

Za sve informacije u svezi ovog Poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj: 048/628-946.

 

Prijava i prilozi mogu se dostaviti najkasnije do _11. ožujka  2020. godine.

 

 

Javni poziv – županijski i općinski sud

 

 

 

Na vrh