Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izrada prometnog elaborata za područje grada Križevaca

Osnovni cilj projekta i predmet nabave je izrada dokumentacije za Grad Križevce (u nastavku: Naručitelj) kako slijedi:
1. Prometni elaborat s grafičkim prikazom i tekstualnim opisom postojećeg i planiranog stanja temeljem Plana održive urbane mobilnosti,
2. Troškovnik (bez cijena i s cijenama) s detaljnim opisom vrsta i količina radova te procjenom troška izvođenja radova s jediničnim cijenama za svaku stavku troškovnika (troškovnik ne obuhvaća eventualne građevinske radove),
3. Ishođenje svih potrebnih suglasnosti,
4. Organizacija radionice i/ili sastanaka s ključnim dionicima (MUP, HC, ŽUC, HAK) i građanima (predstavnici mjesnih odbora i gradskih četvrti)

Privitci

Na vrh