Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Gradske uprave u interpretacijski centar

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju u zgrade Gradske uprave u interpretacijski centar, te Vas molimo Vašu ponudu ukoliko ste zainteresirani.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 198.000,00 kn bez PDV-a.

Privitci

Na vrh