Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za dogradnju

Grad Križevci, 16.05.2024.g, pokreće postupak jednostavne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za dogradnju javne građevine predškolskog i školskog odgoja, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Križevcima.

Privitci

Na vrh