Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju/promjenu namjene poslovnog prostora u vrtić

Grad Križevci, 12.04.2024.g, pokreće postupak jednostavne nabave za uslugu izrade idejnog rješenja i glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju/promjenu namjene poslovnog prostora u vrtić – Dječji vrtić VOJARNA.

Privitci

Na vrh