Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izrada Glavnog projekta ‘’Rekonstrukcija zgrade spavaonice u sklopu bivše vojarne i prenamjena u višestambenu zgradu na k.č. 1554/1, k.o. Križevci temeljem Idejnog projekta“

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave usluge izrade Glavnog projekta ‘’Rekonstrukcija zgrade spavaonice u sklopu bivše vojarne i prenamjena u višestambenu zgradu na k.č. 1554/1, k.o. Križevci temeljem Idejnog projekta“, te Vas molimo Vašu ponudu ukoliko ste zainteresirani.

Privitci

Na vrh