Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dodatno uređenje parka “Josipa Kalasancija Schlossera”

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave – Dodatno uređenje parka “Josipa Kalasancija Schlossera” na k.č.br. 2015/1 k.o. Križevci te Vas molimo Vašu ponudu ukoliko ste zainteresirani.

Privitci

Na vrh