Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izložba “Prapovijesne metalurške kulture križevačkog područja”

gmk_pozivnica

Događaj je završio

Izložbom „Prapovijesne metalurške kulture križevačkog područja“ Gradski muzej Križevci predstavlja bogatu građu s nalazišta koja pripadaju širokom vremenskom periodu koji obuhvaća razdoblje bakrenog, brončanog i željeznog doba.

Oko 4500 godina prije Krista, nakon mlađega kamenog doba, počinje era kultura koje poznaju metalurgiju, isprva čistog bakra i arsenske bronce, kasnije kositrene bronce te na kraju i željeza.

Osim na pojavi samog metala, promjene u društvu mogu se pratiti i na mnoštvu keramičkih proizvoda. Nakon bakrenodobnih kultura, s rijetkim primjercima bakrenih proizvoda, kraju kojih dolazi do visokih dometa u izradi oružja, oruđa i nakita, slijede visoki dosezi brončanog doba te željezno doba s novim dostignućima. Na ovoj izložbi prikazani su dometi različitih kultura eneolitika, brončanog doba te starijeg i mlađeg željeznog doba, sve do rimskih osvajanja.

Osim predmeta iz fundusa arheološke zbirke Gradskog muzeja Križevci, za ovu priliku posuđena je i građa iz Arheološkog muzeja u Zagrebu te Muzeja grada Koprivnice.

Autorica izložbe

Lana Okroša Rožić

Suradnici na izložbi

Zorko Marković (umirovljeni viši znanstveni suradnik)

Jacqueline Balen (Arheološki muzej u Zagrebu)

Ivan Drnić (Arheološki muzej u Zagrebu)

Tomislav Bilić (Arheološki muzej u Zagrebu)

Ivan Valent (Muzej grada Koprivnice)

Katarina Botić (Institut za arheologiju)

Snježana Vrdoljak (Institut za arheologiju)

Andreja Kudelić (Institut za arheologiju)

Restauracija građe iz Vojakovca

Slađana Latinović (Arheološki muzej u Zagrebu)

Dizajn

Rašić + Vrabec

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast