Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Završili milijun eura vrijedni radovi na obnovi Osnovne škole Ljudevita Modeca

Radovi na kompletnoj obnovi krovišta i sanaciji same zgrade Osnovne škole Ljudevita Modeca uspješno su privedeni kraju.
Riječ je o radovima koji su u stopostotnom iznosu financirani iz Fonda solidarnosti Europske unije i Državnog proračuna, a putem poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom“ na koji se javio Grad Križevci i uspješno osigurao 1.082.285,54 eura.
Projektom obnove u potpunosti su sanirane pukotine unutarnjih zidova nastale potresnim djelovanjem, izravnano je ulegnuće stropova, sanirani su podovi, provedeni radovi ojačanja, soboslikarski i ličilački radovi, izvršena je sanacija od kapilarne vlage, zamijenjen je krov i krovna nosiva građa pa je tako škola poprimila sasvim novi izgled.
Radove na sanaciji krovišta provodila je tvrtka DOMinvest d.o.o., dok je radove na sanaciji same zgrade provodila tvrtka Avila construction d.o.o..
Osim ovih radova, valja podsjetiti kako su u školi 2018. godine sanirani sanitarni čvorovi, a 2021. godine izgrađena je dugo očekivana sportska dvorana kod škole na koju će se do kraja ove godine u sklopu projekta One Sun Connecting North and South postaviti solarna elektrana.

Izvor fotografija iz zraka: Televizija Križevci

Na vrh