Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

U tijeku je podjela kartica za predaju otpada na reciklažno dvorište

132247730-2809519799262536-1539035044075091119-n

U tijeku je podjela evidencijskih kartica korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Kartica služi za predaju otpada na reciklažno dvorište, Cubinec 30 te se pomoću nje evidentira količina i vrsta predanog otpada. Predaja otpada na reciklažno dvorište bez navedene kartice neće biti moguća.

 

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci

Na vrh