Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prijavite se za sufinanciranje uklanjanja zapuštenih stambenih objekata

Grad Križevci raspisao je javni poziv za sufinanciranje uklanjanja zapuštenih stambenih objekata koji uslijed oštećenja ili dotrajalosti predstavljaju opasnost ljudima i drugoj imovini ili pak tako zapušteni narušavaju vizuru grada.
Sufinanciranje će se vršiti u iznosu od 15.000,00 kuna po objektu, a javni poziv ostaje otvoren tijekom cijele 2019. godine ili do iskorištenja proračunske stavke.
Na javni poziv mogu se javiti isključivo fizičke osobe vlasnici nekretnina koje se nalaze unutar I. i II. zone Grada i uz javnu površinu.
Ukoliko se objekt nalazi unutar A i B zone zaštite povijesne graditeljske cjeline potrebno je priložiti suglasnost za rušenje od Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Bjelovaru te ukoliko je potrebno dozvolu za rušenje.
Više detalja možete vidjeti OVDJE, a za dodatne informacije možete se obratiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca.

Na vrh